Победа на официјалните правила на DVD умилостивение | MK.Lamareschale.org

Победа на официјалните правила на DVD умилостивение

Победа на официјалните правила на DVD умилостивение

Правилата што треба да знаете за да победи!

2. Како да внесете: За да внесете, посетете http://www.womenshealthmag.com/life/win-the-dvd-atonement - 0 / (на "веб-сајт") во текот на периодот на промоција и е-мејл [email заштитени] со вашиот прв и последен име, целосна домашна адресата (без PO кутии), дење телефонски број (вклучувајќи го повикувачкиот код), датум на раѓање и e-mail адреса.

load...

Сите записи мора да бидат примени од страна 11:59 ЕТ, Март 28, 2008 Ограничување еден (1) Влегување по лице на е-пошта на ден во текот на промотивниот период.

Записи од истото лице во износ поголем од ограничувањата предвидени во овој документ ќе бидат дисквалификувани.

Записи доставени до [email protected] ќе се смета дека се поднесени од страна на автентичност на е-мејл адреса поднесе во времето на влез.

load...

"Сопственик на автентичност" се дефинира како физичко лице кое е доделен на e-mail адреса од страна на давател на пристап на Интернет, онлајн сервис провајдер или организација (на пример, бизнис, образовна институција, итн), кој е одговорен за доделување на е-пошта адреси за доменот поврзани со поднесените e-mail адреса.

3. RANDOM цртеж;

Шансите за победа: Спонзор случајно ќе избере победникот (и) од редот на сите подобни записи доби на 28 март, 2008 година Коефициенти за победа зависи од вкупниот број граѓани со право на записи примена.

4. ДОБИТНИК ИЗВЕСТУВАЊЕ: Потенцијални победник (а) ќе бидат известени преку e-mail, користејќи ги информациите дадени на неговиот / нејзиниот влез, на или околу 1 април, 2008 година Спонзор тогаш ќе се испрати до потенцијалниот победник (а) од страна на e-mail , на адресата на е-пошта на неговиот / нејзиниот влез, писмена изјава за подобност, ослободување на одговорност, публицитет за медиумите, освен ако не е забрането со закон, и сите други документи кои го спонзорираат бара (на "Писмена изјава").

Со цел да го откупи неговиот / нејзиниот награда, потенцијален победник (и) ќе го потпише, се заверени на нотар, и да се врати да се спонзорираат Писмена изјава во рок од 14 (четиринаесет) дена од денот Спонзор испрати на писменото.

load...

Секој гостин (неговиот / нејзиниот родител / старател ако резидент на надлежност кој го смета / неа да биде и малолетно лице) треба да го потпише, се заверени на нотар и да се врати Спонзор на одговорност на издавачот, публицитет за медиумите, освен ако не е забрането со закон, како и сите други документација која се бара во рамките Спонзор 14 (четиринаесет) дена по приемот од страна на потенцијалниот победник (а).

Во случај: (а) потенцијалниот победник (а) не може да се постигне за која било причина по разумен напор е вршен врз основа на информациите наведени во влез, (б) од неусогласеност со над или во некоја од споменатите периоди , (в) потенцијален добитник е резултат да биде квалификуван да влезе во лотарии или ја добие наградата, (г) потенцијален добитник не можат или не е во согласност со официјалните правила, (д) ​​известување награда потенцијален добитник или писменото ќе се врати како Недоставливо за она што причина, или (ѓ) потенцијален добитник не ги исполнува обврските на писменото поврзани, потенцијалниот победник ќе бидат дисквалификувани од лотарии и алтернативна потенцијален добитник можат да бидат избрани, во дискреционо на спонзорот, од редот на други подобни записи примена.

Избор победник е под надзор на спонзорот, чии одлуки се конечни и обврзувачки во сите погледи.

Ако e-mail адреса, број на телефон или дома адресата промени учесник, откако тој / таа ќе влезе во игра, тоа е единствена одговорност на учесникот да го извести Спонзор по пошта известување пошта на адресата наведена подолу, за да бидат примени пред крајот на промоцијата Период.

5. НАГРАДИ: приближната вредност на мало (на "АРВ") на наградата е $ 16.99 и се состои од една (1) DVD на филмот помирувањето.

Има вкупно пет (5) награди (а) да бидат доделени на пет (5) победник (а) и вкупната АРВ на сите награди доделени се 84,95 $.

Сите други трошоци кои не се посебно наведени во овој текст се исклучиво одговорност на победникот, вклучувајќи, но не ограничено на, данокот на промет и сите непредвидени трошоци.

Награда предмет на какви било и на сите важечки правила и услови.

Било кои претстави на награди се само за илустративни цели.

Сите федерални, државни и локални даноци на наградата е единствена одговорност на победникот.

Победникот ќе биде испратен IRS Сојузна 1099-MISC форма на данок за малопродажната вредност на која било награда на или над $ 600.

Нема пренос, враќање, замена или замена на наградата е забрането, освен дека спонзорот го задржува правото, во своето дискреционо, да се замени со награда со еднаква или поголема вредност (или во кеш еквивалент).

АРВ на сите награди е во американски долари.

Сите награди ќе бидат доделени во рок од 1 година од денот на приемот на писменото или награда потврда важи и егзекутирани Победниците.

Секој дел од наградата не е прифатена или неподигнати и / или неупотребувани од победникот ќе се задржи и нема да биде заменет.

6. СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ;

КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Освен каде што е забрането или ограничено со закон, за прифаќање на наградата на победникот претставува договор и согласност на победникот за Спонзор за употреба и / или го објави победникот на целосно име и презиме, град и држава на живеење, фотографии или други сличности, влез, слики, портрети, глас, сведоштва, биографски податоци (целосно или делумно), и / или изјави од страна на победникот во однос на лотарии или спонзор, во светот и во вечни времиња за било која и сите намени, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, рекламирање, трговија и / или промоција во име на спонзорот, во било која и сите форми на медиумите, сега познат или во понатамошниот текст осмислена, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, печати, телевизија, радио, електронски, кабел, или World Wide Web, без понатамошно ограничување, ограничување, надомест на штета, известување, преглед, или одобрување.

Со внесување, учесниците се согласуваат и согласност за да се овозможи Спонзор за употреба и / или објавуваат неговото / нејзиното име и презиме, град и држава на живеење, фотографии или други сличности, записи, слики, портрети, глас, сведоштва, и биографски податоци (во целост или делумно), во целиот свет и во вечни времиња за било која и сите намени, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, рекламирање, трговија и / или промоција во име на спонзорот, во било која и сите форми на медиумите, сега познат или во понатамошниот текст осмислена, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, печати, телевизија, радио, кабловска, електронска или на World Wide Web, без понатамошно ограничување, ограничување, компензација, известување, преглед, или одобрување до степенот дозволен со закон.

Исто така, со внесување на игра, учесници ќе биде споделување на нивните лични податоци со спонзор.

Лични информации собрани од Спонзорот ќе се користи за администрација на лотарии и доделувањето на наградата.

Покрај тоа, со внесување, учесниците се согласуваат да спонзорот употребата на лични информации учесник како што е опишано во својата политика на приватност на http://www.rodale.com - 1,6597,8 - 114,00.html.

Ве молиме погледнете го спонзорот политиката за приватност за важни информации за собирање, користење и откривање на лични информации од страна на осигурител.

Спонзорот не е одговорен за обелоденувања направени од страна на било која трета страна.

Спонзор користи разумни комерцијални напори да се усогласат со Сојузна CAN? Спем закон и учесници може последователно да се откажете од примање понатамошни пораки следејќи ги упатствата тргнете содржани во Политиката за приватност на спонзорот.

Сите записи стануваат сопственост на спонзорот по приемот и не се признати или врати.

"(За канадски жители, учесниците се согласуваат, исто така, дека со влегувањето во игра, нивните лични податоци ќе бидат префрлени на спонзорот во Соединетите Американски Држави за горенаведените цели, и може да се пристапи од страна на американските власти, во согласност со американските закони, прописи, и / или судски наредби. Учесниците лични податоци "нема да бидат обезбедени на трети страни, освен како што е предвидено во Службен правила или во согласност со политиката за приватност Спонзор.)"

7. NO упаднат;

Право да се откаже, да ги промените: Спонзор и нејзините матични компании, подружници, филијали, партнери, претставници, агенти, наследници, дознаки, работници, службеници и директори не треба да има било каква обврска или одговорност, вклучувајќи и било каква одговорност за доделување на која било награда за виза, со во однос на: (а) записи кои содржат неточни податоци или не ги исполнуваат или ги кршат Службен Правилникот;

(Б) записи, тврди награда или известувања кои се изгубени, доцна, нецелосни, нечитлив, неразбирливо, оштетени или на друг начин добиени од страна на примачот, во целост или делумно, се должи на компјутер, кадровска и техничка грешка од било кој вид;

(В) учесници кои извршиле измама или измама во кои влегуваат или учествуваат во лотарии или тврдат дека наградата;

(Г) телефон, електронска, хардвер, софтвер, мрежи, Интернет или компјутер дефекти, дефекти или тешкотии;

(Д) неспособност на победникот да ја прифати наградата за која било причина;

(Ѓ) доколку награда не може да се доделува поради откажувањето патување, одложувања или прекини поради Дела од Бога, природни катастрофи, тероризмот, времето или некој друг сличен настан кој е надвор од разумна контрола на спонзорот;

Или (г) било какви штети, повреди или загуби од каков било вид предизвикани од страна на која било награда или се резултат на доделување, прифаќање, поседување, употреба, злоупотреба, загуба или погрешно насочување на која било награда или се резултат на учество во оваа промоција или било промоција или активности поврзани награда.

Спонзор го задржува правото, во своето дискреционо, да се дисквалификува кој било поединец што наоѓа на (а) да упаднат во процесот на влез или работењето на игра, или со било кој веб-сајтови за промоција на лотарии;

(Б) да дејствува во прекршување на официјалните правила;

Или (в) да влегуваат или се обидуваат да влезат во лотарии повеќе пати во текот на употребата на повеќе e-mail адреси или употреба на било која роботски или автоматски уреди за да ги достават записи.

Ако Спонзор одредува, во своето дискреционо, дека технички проблеми или непредвидени настани загрози интегритетот или одржливост на игра, спонзорот го задржува правото да го поништи записи во прашање, и / или да го прекине релевантниот дел од промоцијата на игра, вклучувајќи го и целиот sweepstakes промоција, и / или менување на лотарии и / или однесување случаен цртање за доделување на наградата (ите) со користење на сите подобни записи доби на денот на престанокот на мандатот.

Ако лотарии е прекинат или изменета поради технички проблеми или непредвидени настани пред датумот на истекот на рокот за промоција, известување ќе бидат испратени во http://www.womenshealthmag.com/contests.

8. Ослободување на одговорност;

Порекнување на гаранција;

ФОРУМ ЗА ИЗБОР клаузула: Со учеството во игра, учесници и добитник согласуваат да се ослободи и држете безопасни Спонзор и нејзините матични компании, подружници, филијали, партнери, претставници, агенти, наследници, дознаки, работници, службеници и директори, од било која и сите одговорност , за загуба, штета, штета, повреда, цена или трошок она вклучувајќи, без ограничување, оштетување на имот, лични повреди (вклучувајќи емоционална вознемиреност), и / или смрт која може да настане во врска со подготовките за, или учество во, игра, или поседување, прифаќање и / или употреба или злоупотреба на награда или учество во било која активност лотарии поврзани и за било какви барања или причини за акција заснована на правата на публицитет, клевета или нарушување на приватноста и стока испорака.

Со прифаќање на наградата, победникот се согласува дека било каква одговорност во врска со или кои произлегуваат од наградата почива исклучиво со производителот на стоките или нивните филијали.

Спонзор и нејзините матични компании, подружници, филијали, партнери, претставници, агенти, наследници, дознаки, работници, службеници и директори не превзема никаква одговорност за било каква повреда или оштетување на учесници или на компјутер со било кое друго лице, без оглед на тоа како предизвикани, во врска со или кои произлегуваат од влегувањето или симнување на материјали или софтвер во врска со оваа игра.

Учесници и победници признае дека Спонзор ниту го направи ниту пак на било кој начин одговорен за било каква гаранција, репрезентации или гаранции, експлицитни или имплицитни, во факт или во законот, во однос на која било награда, вклучувајќи, но не ограничено на, изразени гаранции предвидени од страна на производителот на стоките или нивните филијали.

Освен каде што е забрането, сите проблеми и прашања во врска со изградбата, валидноста, толкувањето и примената на овие официјални правила, или на правата и обврските на учесник или Спонзор во врска со игра, ќе биде регулирано со и толкуваат во согласност со, законите на Заедницата на Пенсилванија без влијание на секој избор на закон или прописи за судир на закони (без разлика дали на Заедницата на Пенсилванија, или било која друга надлежност), што ќе предизвика примената на законите на секоја надлежност, освен на Заедницата на Пенсилванија.

Покрај тоа, било кој спор во врска со лотарии (вклучувајќи ги и овие официјални правила) се донесе во соодветни државни или федерален суд има јурисдикција над предметот се наоѓа во округот на Lehigh, Пенсилванија.

Учесниците неотповикливо се согласувате на личната надлежност на судовите и рече откаже од какво било побарување на форумот не е погодна или недостаток на лична јурисдикција тие може да имаат.

9. СПИСОК НА ПОБЕДНИЦИ;

ИДНИНАТА лотарии / конкурси: листа А Победниците ќе бидат објавени на веб-страницата на или околу 1 април, 2008 или да добиете листа на победници по 1 април, 2008 од страна на e-mail испраќање на само-однесува плик, со важечките САД поштенски ставено , да: Карневалот возење игра, Rodale Inc, 733 Трета авенија во Њујорк, 6-ти кат, New York, NY 10017, вниманието на: Џеј Ерлих или преку е-маил испрати е-маил до [email protected] и во телото на е -mail тип: Ве молиме e-mail мене листа на победникот за "Покајание DVD лотарии"

10. Спонзор: Спонзорот на лотарии е Rodale АД, Улица Исток Мала 33, Емаус, PA 18098 - 0099.

Лотарии ФАКТИ НАГРАДА Еден (1) DVD на филмот Atonement

ВРЕДНОСТ НА МАЛО $ 16.99 број на награди 5 шанси за победа зависи од бројот на записи

Поврзани вести


Post Однос

Сите момчиња на Bachelorette, рангирани според Douchiness

Post Однос

12 Изненадувачки факти За машкото тело

Post Однос

7 Познати лезбејски двојки кои ја дефинираат вистинската љубов

Post Однос

6 начини да се одмазди на екс што не вклучува преуредување

Post Однос

K-Y Intensive и Kissable Sensations Омилени официјални правила

Post Однос

9 знаци Тој ќе биде неверојатен татко

Post Однос

Дали може да имате растројство на тироидната жлезда?

Post Однос

Зошто да се биде во брак со готвач не е толку гламурозно што звучи

Post Однос

Што да направите ако сопругот на вашиот пријател е на вас

Post Однос

Како да побарате излегување

Post Однос

Здрави совети од дневниот фикс

Post Однос

Ова е начинот на кој момците од моторџиите се справи со отпадоци